Förstakommunionsundervisning


Undervisning på svenska för barn som kan tänkas gå till första kommunion våren 2017 ordnas i S:t Henriks prästgård under läsåret 2016-17. Lärare är Sara Torvalds.
 

Förstakommunionsundervisning på svenska hösten 2016 och våren 2017

Eleverna deltar i fem undervisningsgånger, tre under höstterminen och två under vårterminen. Höstens första träff är den tredje söndagen i september, alltså den 18 september. Vi träffas i S:t Henriks församlingssal kl. 11.00. Läraren Sara Torvalds och eleverna deltar tillsammans i den svenska mässan kl. 12.30 och därefter fortsätter undervisningen till kl. 14.00.

Andra gången träffas vi undantagsvis i S:ta Maria, den andra av de två katolska kyrkorna i Helsingfors. Vi träffas den första söndagen i november, 6.11, kl 11.00 vid dörren till församlingssalen (gå ner för trapporna till höger om ingången till kyrkan) och deltar i den svenska mässan kl. 11.30 och så fortsätter undervisningen till kl. 14.

Tredje gången är vi i S:t Henrik igen och firar advent tillsammans den 18 december med undervisning från kl. 11.00 till kl. 14.00 och tidtabellen är den samma igen den fjärde undervisningsgången den 15 januari i S:t Henrik.

Femte gången blir den 19 mars i S:t Henrik, med undervisning från kl 11-14, eventuellt lite längre, eftersom barnen biktar sig och vi övar i kyrkan, vilket vi kan göra först efter mässan från cirka 13.30.


Programmet

Varje gång börjar undervisningen kl. 11.00 (vi träffas i församlingssalen, ingång till vänster om katedralen och till höger om huvudingången i S:ta Maria) och så deltar vi i svenska mässan (kl. 12.30 i S:t Henrik och kl 11.30 i S:ta Maria) och så avslutas undervisningen kl. 14 (utom sista gången, den 19 mars, då det kan dra ut lite på tiden).

Första gången: S:t Henrik 18 september kl. 11-14

Andra gången: S:ta Maria 6 november kl. 11-14 (OBS datum och plats!)

Trejde gången: S:t Henrik 18 december kl. 11-14

Fjärde gången: S:t Henrik 15 januari kl. 11-14

Femte gången: S:t Henrik 19 mars kl. 11-14.15

Förstakommunionsmässan firas 21 maj i S:t Henrik

 

Det är alltså ingen undervisning i oktober (eftersom det är prästvigning lördagen före tredje söndagen i månaden), februari (sportlov) eller april (påsk).

Förstakommunionsmässan firas den tredje söndagen i maj, alltså den 21 maj. Mässan börjar kl. 12.30 och varar cirka en timme. Inför förstakommunionsmässan är det bra att bekanta sig med texten här.