Ekumenik

"För den katolska kyrkan är ekumenik inte en möjlighet utan en helig plikt. Det är ett uppdrag från Vår Herre! "

Påven Benedikt XVI vid ett möte med kardinalskollegiet i november 2007

Ekumeniska nyheter
På Vatikanradions webbsajt publiceras även ekumeniska nyheter. Ta en titt på vad som är på gång genom att klicka här.

Ut unum sint
År 1995 publicerade påven Johannes Paulus II encyklikan Ut unum sint (Att de må bli ett). Encyklikan sammanfattar ett antal texter som den katolska kyrkans ledning och olika dialogkommissioner publicerat efter Andra vatikankonciliet. Utöver den här sammanfattningen mediterar påven också över ekumenikens konkreta väg – dialogen, bönen och omvändelsen.

Läs encyklikan på engelska här (länk till Vatikanens sajt).


Ekumeniska rådet i Finland
Katolska kyrkan i Finland är ordinarie medlem i Ekumeniska rådet i Finland.

Sara Torvalds är katolsk representant i Ekumeniska rådets Sektion för finlandssvensk ekumenik. Ekumeniska rådet har också en sida för och om finlandssvensk ekumenik, klicka här och på Facebook hittar du oss på sidan Ekumenik i Finland.