Caritas

Vad är Caritas?
Suomen Caritas r.y. – Finlands Caritas r.f. är en del av den internationella biståndsorganisationen Caritas Internationalis och därmed en del av en av världens största biståndsorganisationer. Dess mål är att främja gemensamt ansvar och social rättvisa. Finlands Caritas är en av den världsomfattande internationella Caritas 162 medlemsorganisationer som finns i 198 länder. Caritas arbetar med utvecklingssamarbete, nödhjälp och flyktingarbete.
Caritas Finland grundades år 1960 och arbetar för att skapa en mer rättvis värld. Arbetet utförs i samarbete med fattiga, hemlösa, flyktingar och utslagna oberoende av nationalitet, ras, kön, religion eller etnisk bakgrund. Arbetet bygger på en respekt för människovärdet och strävar efter att skapa fred och endräkt. Organisationen främjar ett ansvarsfullt bruk av naturresurserna på jorden och strävar efter att identifiera problem på gräsrotsnivå och arbeta för att lösa dem på lokal, nationell och internationell nivå.

Vad gör Caritas?
Caritas informerar om var närmaste katolska församling finns och kan stå till tjänst med juridisk och annan hjälp. Caritas ger råd och hjälp bland annat om pass, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och familjeåterförening. Caritas hjälper också att ta kontakt med Caritas-organisationer i andra länder, vilket kan vara till stor nytta för flyktingar som vill återvända till sitt hemland.
Caritas Finland idkar ett nära samarbete med bland annat S:t Petersburgs Caritas-avdelning. I S:t Petersburg får utvecklingsstörda barn, barn på barnhem, hemlösa och åldringar hjälp. Caritas Finland hjälper också via Caritas S:t Petersburg kvinnofängelset i staden. Caritas Finland har också ett pågående aids-projekt för att hjälpa föräldralösa barn i Uganda.

Länkar
Caritas Finland : www.caritas.fi
Caritas Internationalis: www.caritas.org
Caritas Sverige: www.caritas.se
Caritas i Ryssland: www.caritas.ru