Sarax översätter

Översättningsbyrån Sarax-Converto & Scribo gör skickliga översättningar inom många olika områden. Vi har omfattande erfarenhet av årsrapporter, webbsides- och broschyrtexter samt hand- och faktaböcker. Bland våra långvariga kunder finns Finlands Röda Kors och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Våra översättare arbetar på finska, svenska och engelska. Våra översättningar till engelska granskas av en yrkeskunnig copy editor i England, men våra kunder kan också välja att få sin översättning gjord på amerikansk engelska.

Samtliga översättningar levereras per e-post ifall inte annat avtalas.

 

 

 


Illustrationen i Saraxloggan och de andra girafferna har skapats av Tita Rossi, Finland.