Apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på Gud Fader allsmäktig
himmelens och jordens skapare.
Jag tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad
av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pondus Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nedstigen i dödsriket,
på tredje dagen uppstånden
igen ifrån de döda,   uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror ock på den helige Ande,
den heliga, katolska kyrkan,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
köttets uppståndelse
och ett evigt liv.
Amen