Nicenska trosbekännelsen

Jag tror på en Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är.
Och på en Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde son, född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår frälsnings skull
har nedstigit från himmelen.
Och han har antagit kött genom den helige Ande
av jungfrun Maria och blivit människa.
Han har ock blivit korsfäst för oss
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven.
På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna
och uppstigit till himmelen.
Han har ock blivit korsfäst för oss
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven.
På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna
och uppstigit till himmelen.
Han sitter på Faderns högra sida
och skall igenkomma i härlighet
för att döma levande och döda,
och på hans rike skall icke vara någon ände.
Och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillika med Fadern och Sonen
tillbedes och förhärligas
och som har talat genom profeterna.
Och på en, helig, katolsk och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse
och förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.