På den här sidan hittar du en presentation av bikten, en samvetsrannsakan för barn samt ett exempel på ordning för enskild bikt. Bekanta dig också med sidan om katolska kyrkans sju sakrament.

 

Bikten består av fem delar:

1. Samvetsrannsakan

Jag frågar mig själv vad jag har gjort som är mot Guds vilja och mot Hans bud: tankar – ord – gärningar (alltså handlingar, sådant jag gjort men inte borde ha gjort) – underlåtelser (alltså sådant jag låtit bli att göra fast jag borde ha gjort det).

2. Ånger

Jag är ledsen över det jag gjort fel och ber om förlåtelse. Jag vill inte längre begå dessa synder och lovar att göra bättring.

3. Syndabekännelse

Jag bekänner mina synder inför Gud (och prästen som är Jesu ställföreträdare och alltså representerar Jesus) och jag ber Gud om förlåtelse.

4. Absolution

Prästen ger mig absolution, alltså syndernas förlåtelse i Guds namn genom att säga: "Och jag löser dig från dina synder i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn." Sedan säger han vad jag skall göra i botgörelseuppgift.

5. Tacksegelsebön och botgöring

Jag tackar Gud för att jag fått förlåtelse och gör bot, det vill säga utför den botgörelsehandling som prästen gett mig i uppgift. Jag vill leva ett gott liv.

 


 SAMVETSRANNSAKAN FÖR BARN

Har jag bett till Gud varje dag?

Har jag gått i mässan på söndagarna?

Har jag berättat om mina glädjeämnen och sorger för Gud i mina böner?

Har jag bett Gud om hjälp i svåra situationer?

Har jag missbrukat Guds namn?

Har jag biktat mig regelbundet?

Har jag fullgjort den botgöringsuppgift jag fick förra gången jag biktade mig?

Har jag älskat och visat respekt för mina föräldrar?

Har jag varit hjälpsam och vänlig hemma?

Har jag varit flitig i skolan och hemma?

Har jag alltid lytt mina föräldrar?

Har jag grälat eller bråkat?

Har jag använt fula ord?

Har jag varit elak?

Har jag bett om förlåtelse av dem jag har sårat?

Har jag förlåtit dem som sårat mig?

Har jag i mina tankar önskat något illa åt någon?

Har jag mobbat någon?

Har jag slagit någon?

Har jag ljugit?

Har jag varit avundssjuk?

Har jag lätt blivit arg?

Har jag stulit?

Har jag återlämnat det jag har lånat?

Har jag låtit bli att hjälpa när jag kunde ha hjälpt?

Har jag varit artig och uppmärksam mot andras behov?

Har jag retat eller talat illa om någon som är handikappad, sjuk eller gammal?

Har jag varit högmodig?

Har jag skrutit med vad jag kan eller med vad jag har inför andra?

Har jag uppmuntrat andra att göra sådant som är fel?

Har jag gjort något som är mot mitt samvete?

 

 

Ett exempel på

ORDNING FÖR ENSKILD BIKT

Den biktande (B): I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Prästen (P): (t.ex.) Gud har givit oss sitt ljus. Må du inse och bekänna din synd och så erfara hans barmhärtighet.

B: Amen. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och dig, fader, att jag har syndat mycket i tankar, ord, gärningar och underlåtelser.

Den biktande bekänner nu sina synder genom att nämna åtminstone de allvarligaste och vanligaste av sina fel. Bikten avslutas med orden:

B: Detta är min skuld, min stora skuld.

Prästen ger råd och uppmuntran och föreslår en bot, som den biktande accepterar som ett uttryck för vilja till gottgörelse och bättring.

B: Herre, rena mig från min synd och förlåt allt vad jag har brutit.

P: Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den helige Ande til syndernas förlåtelse. Han give dig genom sin kyrkas förmedling förlåtelse och frid. Och jag löser dig från dina synder i Faderns (+) och Sonens och den helige Andes namn.

B: Amen.

P: Tacka Heren, ty han är god.

B: Ty hans nåd varar i evighet.

P: Herren har förlåtit dina synder. Gå i frid.

B: Gud, vi tackar dig.