Konfirmandinformation

Lördagskursens minneshjälp för konfirmander och deras familjer och faddrar

Till Lördagskursens hemsida

Vadå?
Vad är bekräftelsens sakrament?
Bekräftelsens sakrament, som också ibland kallas konfirmation, meddelas normalt av biskopen genom smörjelse med krisma (invigd, välluktande balsam) på pannan under handpåläggning och med orden: ”NN, tag emot inseglet [=sigillet] på den helige Andes gåva.”
Unga katoliker mottar bekräftelsens sakrament, som ger dem den helige Andes gåva och knyter dem fastare till kyrkan, rustar dem med kraft för den andliga kampen och förpliktar till att i ord och handling vittna om Kristus samt att utbreda och försvara tron, i olika åldrar i olika delar av världen. I Finland är tumregeln i dag att man får bekräftelsen tidigast den vår man går i sjuan i högstadiet.
Det är ett sakrament man själv ber om – det är konfirmandens tro som bekräftas, inte föräldrarnas eller mor- eller farföräldrarnas. Läs mer om det längre ner på sidan.
Vilka är de övriga sex sakramenten då? Klicka här.

När?
Kolla med din lärare när bekräftelsen äger rum i din församling. I allmänhet ges bekräftelsen i samband med en mässa i maj.
Kom också ihåg att kolla när det är övningen i kyrkan. Observera att både konfirmanderna och deras faddrar ska delta i övningen! I samband med övningen ges också tillfälle till bikt.
Inför själva bekräftelsemässan ska ni komma ihåg att hålla fastan inför kommunionen – en timme innan man tar emot Kristi kropp och Kristi blod i nattvarden får man ju inte äta eller dricka annat än vatten. Inget smaskande i kyrkan, alltså, och om ni äter lunch före mässan kan det vara bra att inte lämna det till sista minuten.

Förberedelser

1) Val av fadder
Inför bekräftelsen ska man – här har mamma och pappa en viktig roll – välja en bekräftelsefadder. Precis som ett barn (eller en vuxen, för den delen) som blir döpt har en fadder när det sakramentet meddelas, har även konfirmanden en fadder. Faddern ska naturligtvis vara katolik och själv gammal nog att ha fått emotta bekräftelsens sakrament (och helst inte bara ett eller två år äldre). Faddern får inte heller vara utesluten ur sakramentsgemenskapen, alltså kan inte leva i ett andra äktenskap om den första makan/maken lever etc, och ska gärna vara en person som den unga faktiskt kan vända sig till i trosfrågor – kanske i synnerhet sådana frågor som det kan vara svårt att ta upp med mamma eller pappa.
Om det är tunnsått med katolska bekanta kan man höra sig för om en förälder till någon annan konfirmand eller lördagskurselev kan tänka sig att ställa upp.
Faddern ska förstås vara med på bekräftelsemässan och också delta i övningen. Däremot behöver faddern inte kunna svenska (men nog i så fall ha något annat språk gemensamt med konfirmanden) – han eller hon behöver inte säga något under bekräftelsemässan.

2) Val av helgon
Bekräftelsens sakrament har ytterligare en sak gemensamt med dopet: då valde föräldrarna minst ett skyddshelgon åt sitt barn: ett av barnets namn måste ju vara namnet på ett helgon i någon form. Nu är det dags för barnet att själv välja ett helgon åt sig – det kan vara samma helgon som föräldrarna valde i tiden, eller ett annat, men det ska kännas som ens eget helgon, som en person man kan relatera till och som man gärna vänder sig till när man behöver förbön.

3) Skriv till biskopen och lämna in administrativa uppgifter
Konfirmanderna ska som sagt själva be om bekräftelsens sakrament. Det gör man helt enkelt genom att skriva ett brev till biskopen och be om att få bli konfirmerad. Det brevet ska den unga personen alltså skriva själv, inte mamma eller pappa, hur gärna de än vill hjälpa. Brevet skrivs på svenska.
Vad ska man skriva? Man ska presentera sig själv, det går bra att berätta något om sina hobbyer eller vad man gillar för musik, men poängen är i alla fall att man ber om sakramentet. Man ska också berätta vilket helgon man har valt ut åt sig och då kan det passa bra att också säga varför. Berätta också gärna vem faddern är. Man kan skicka brevet via sin lördagskurslärare eller skicka det direkt till biskopshuset (adressen är Biskop Józef Wróbel, Rehbindervägen 21, 00150 Helsingfors).
Obs! Tillsammans med brevet ska man också lämna in en lapp som entydigt uppger konfirmandens namn, adress, födelsedatum, dopdatum och dopförsamling (och land, ifall dopet skedde utomlands), datum för första kommunion samt bekräftelsefadderns namn. Den informationen behövs för kyrkans administration.

4) Bikt
Precis som inför alla andra sakrament (utom dopet) ska man bikta sig för att se till att man är beredd att motta sakramentet. Tillfälle att bikta sig på svenska ordnas i samband med övningen, men det går också bra att bikta sig i samband med någon annan mässa om man har ett språk gemensamt med prästen.
Inför bikten kan man ta hjälp av den biktförberedelse som finns här.

Annat att komma ihåg

Klädsel
Konfirmanden ska vara klädd i vanliga finkläder – det behöver inte vara väldigt fint, men att det ska vara helt och rent och inte kort-kort är minimikraven.

Placeringen i kyrkan
Konfirmanderna och faddrarna sitter i en eller två reserverade bänkrader längst fram. Övrig släkt och vänner kan sitta där de vill, men vill ni ha goda platser så lönar det ju sig att komma i tid.
Icke-katolska familjemedlemmar, släktingar och vänner kan inte delta i eukaristin, men det går bra att gå upp och bli välsignad av prästen. Håll i så fall höger hand på vänster axel, så vet prästen att ni inte tar emot Kristi kropp.

Fotografier
Koordinera gärna så att bara en eller två personer fotograferar under mässan – ni får under inga som helst omständigheter störa gudstjänsten och se till att inte någon vän eller släkting skämmer ut er heller.

Låt församlingen gratulera
Efter eller i samband med mässan kommer församlingen att ge en liten gåva. Skynda alltså inte hem så fort välsignelsen ljudit, utan ge församlingsmedlemmar en chans att gratulera.

Andra frågor
Om ni har andra frågor så går det bra att kontakta läraren, Stephanie Sanneman-Damström.