Inför första kommunionen

Det här är Lördagskursens och Sakramentsundervisningens minneshjälp inför första kommunionen

Looking for information in English? Please click here.

Vadå?

Vad är första kommunion?

När ett barn (eller en vuxen för den delen) för första gången tar emot Kristi kropp och blod (eller bara Kristi kropp – det räcker med det ena) kallas det första kommunion, eftersom det är första gången barnet får uppleva just den kommunionen, eller gemenskapen, med Kristus.

Enligt den katolska tron – transsubstantiationsläran – förvandlas bröd och vin när prästen under mässan säger ”Detta är min kropp...” och ”Detta är mitt blod...” och blir Kristi kropp och blod. Eukaristin (eller nattvarden eller kommunionen) är ett av den katolska kyrkans sju sakrament och därmed förbehållen katoliker. Icke-katoliker (utom ortodoxa) kan alltså inte gå till kommunion.

Vilka är de övriga sex sakramenten då? Klicka här.

När?

Kolla tidpunkten med din lärare. I allmänhet firas förstakollmunionsmässan (eller -mässorna) i maj månad.

Förberedelser

Bikt

Precis som inför alla andra sakrament (utom dopet) ska man bikta sig för att se till att man är beredd att motta sakramentet. Tillfälle att bikta sig på svenska ordnas i samband med Lördagskursen, men det går också bra att bikta sig i samband med någon annan mässa om man har ett språk gemensamt med prästen.
Inför bikten kan man ta hjälp av den biktförberedelse som finns här.

Övning

Alla barn som vill gå till första kommunion måste vara med på övningen. Övningen – då man tar emot bröd och vin i stället för Kristi kropp och blod – hjälper också barnet att inse skillnaden mellan det som bara är bröd och vin och det som har förvandlats till Kristi kropp och blod i mässan.

Annat att komma ihåg

Klädsel

Barnet som får sin första kommunion ska vara klädd i vanliga finkläder – det behöver inte vara väldigt fint, men att det ska vara helt och rent och inte kort-kort är minimikraven. Vill man så går det bra att klä sin dotter i en förstakommunionsklänning av den typ man ser t.ex. i Sydeuropa, men det är inget tvång alls här, eftersom det inte egentligen hör till våra traditioner.

Placeringen i kyrkan

Barnen som går till första kommunion sitter i en reserverad bänkrad längst fram tillsammans med en lördagskurslärare, alltså inte tillsammans med familjen. Övrig släkt och vänner kan sitta där de vill, men vill ni ha goda platser så lönar det ju sig att komma i tid.

Fasta före kommunionen

Kom ihåg att hålla fastan inför kommunionen – en timme innan man tar emot Kristi kropp och Kristi blod i nattvarden får man ju inte äta eller dricka annat än vatten. Ät alltså inget precis innan ni kommer till kyrkan. Och det gäller förstås alla katolska vänner och släktingar som har tänkt gå till kommunion också, inte bara förstakommunikanterna.

Icke-katolska familjemedlemmar, släktingar och vänner kan inte delta i eukaristin, men det går bra att gå upp och bli välsignad av prästen. Håll i så fall höger hand på vänster axel, så vet prästen att ni inte tar emot Kristi kropp.

Fotografier

Koordinera gärna så att bara en eller två personer fotograferar under mässan – ni får under inga som helst omständigheter störa gudstjänsten och se till att inte någon vän eller släkting skämmer ut er heller.

Låt församlingen gratulera

Efter eller i samband med mässan kommer församlingen att ge en liten gåva. Skynda alltså inte hem så fort välsignelsen ljudit, utan ge församlingsmedlemmar en chans att gratulera.