Provet i word- eller pdf-format
Genom att klicka på länken nedan får du fram provet i utskriftsvänligt word- eller pdf-format.

Pieros prov i Word-format

Pieros prof som pdf

Anvisningar: Om du vill ha vitsord i religion, skriv svaren på följande frågor i ett häfte och skicka det till Piero Pollesello (Mariavägen 1 A, 02700 Grankulla). Be gärna äldre syskon, föräldrar, faddrar och prästerna i din församling om hjälp.

 

I den katolska undervisningen i lågstadiet bekantar sig eleven med den treeniga Guden, det katolska kyrkolivet och dess sakrament samt med de traditionella bönerna och ett katolskt liv.

I undervisningen följer man kyrkoårets gång såväl vad gäller de stora kyrkohögtiderna som enskilda fest- och minnesdagar.

Centrala helheter i läroplanen är följande temahelheter:

  • Närvaron av Fadern, Sonen och den helige Ande i världen samt i kyrkans och den enskilda människans liv.
  • att bekanta sig med sakramenten
  • uppbyggnaden av och firandet av kyrkans liturgiska år
  • att bekanta sig med bön i form av tyst meditation samt att bekanta sig med de traditionella bönerna
  • utvecklandet av ett ekumeniskt sätt att tänka, bemötandet av olikhet
  • förståelse för livets gåva samt respek för Guds skapelsearbete såväl i naturen som i människornas liv

 


 

PROV

Elever i klass 1 skall svara bara på följande frågor

1.         Berätta om treenigheten

2.         Vem var David och vad betyder Messias?

3.         Vad betyder korstecknet?

4.         Skriv ner de tio budordorden.

5.         Skriv bönerna Fader vår och Ave Maria

6.         Ge några exempel på goda och onda saker som du har gjort.

7.         Varför firas jul och påsk samt deras respektive förberedelsetider?

Elever i klass 2 skall svara på frågorna 1-7 samt följande frågor:

8.         Förklara begreppet "livet som Guds gåva"

9.         Vad är ett kall?

10.        Vilka är de sju sakramenten?

11.        Vilket är innebörden i dopet?

12.        Förklara varför mässan och nattvarden är centrala i kyrkan.

13.        Berätta vad ett evangelium är.

14.        Vilka namngivna dagar finns i fastan och under Stilla veckan?

15.        Varför ingår botgöring i fastan?

16.        Redogör för de viktiga händelserna i Jesu liv (utgående t.ex.
              från rosenkransen).

17.        Be bönerna Fader vår och Ave Maria utantill.

 

Elever i klass 3 skall svara på frågorna 1-17 samt följande frågor

18.        Vilken uppgift har människan som Guds medhjälpare på vår jord?

19.        Skriv ner svaren i mässan samt Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus  Dei
              (kopiera från en mässbok)

20.        Hur är mässan uppbyggd?

21.        Hur biktar man sig och vilken är biktens innebörd?

22.        Berätta lite om någon av lärjungarna.

 

Elever i klass 4 skall svara på frågorna 1-22 samt följande frågor

23.        Berätta en liknelse om Guds godhet.

24.        Berätta om någon person i Gamla och Nya testamentet.

25.        Var används Bibeln?

26.        Varför firas kyndelsmässodagen?

27.        Vad händer i kyrkan under Stilla veckan?

28.        Skriv ner syndabekännnelsen.

29.        Vad hände under pingsten?

30.        Berätta om heliga föremål och platser i kyrkan

Elever i klass 5 skall svara på frågorna 1-30 samt följande frågor

31.        Berätta om gamla och nya förbundet och dess personer.

32.        Jämför dopet under tidig kristen tid och nutid

33.        Vilka uppgifter har prästerna och biskopen?

34.        Berätta om verksamheten i din församling.

35.        Jämför konfirmationens sakrament i den tidiga kristna kyrkan och idag.

36.        Vilka symboler använder man vid konfirmationen?

37.        Berätta om kyrkans missionsuppgift.

38.        Berätta om Paulus liv och resor.

39.        Vilka kloster och ordnar har varit verksamma i Finland?

40.        Berätta om ett helgon.

Elever i klass 6 skall svara på frågorna 1-40 samt följande frågor

41.        Hur uppkom och utvecklades trosbekännelsen.

42.        Skriv ner bönen Angelus.

43.        Berätta om den ortodoxa kyrkan och om reformationen i Finland

44.        Vilket förhållande råder mellan budorden och samvetet?

45.        Vilka är de sju dygderna?

46.        Vilka är de sju dödssynderna

47.        Fundera över förhållandet mellan tro och gärningar.

48.        Vilken är innebörden och betydelsen av sakramenten?

49.        Beskriv prästvigningens sakrament.

50.        Beskriv äktenskapets sakrament.

51.        Fundera på livet efter döden utgående från kyrkans lära.