Sakramentsundervisning i Helsingforsförsamlingarna

Precis som på finska ska finlandssvenska katolska barn få förberedande undervisning inför första kommunion och bekräftelsens sakrament. Förr räckte det med Lördagskursen eller katolsk religionsundervisning i skolan, men nuförtiden ska man utöver det gå en skild förberedande undervisning i församlingen. I S:ta Maria och S:t Henriks församlingar har man kommit överens om att båda församlingarnas förstakommunionsundervisning i huvudsak ordnas i samband med den svenska söndagsmässan i S:t Henrik, alltså den tredje söndagen i månaden), medan bekräftelseundervisningen på motsvarande sätt ordnas i S:ta Maria i samband med den svenska mässan den första söndagen i månaden.
 

    Jadå, vi finns också på Facebook. Klicka här för att komma
till sidan Sakramentsundervisning i Helsingfors och här för att
komma till gruppen Bekräftelsens sakrament alias konfirmation.
 
 

Förstakommunionsundervisning på svenska 2018-2019

Eleverna deltar i fem undervisningsgånger, tre under höstterminen och två under vårterminen. Höstens första träff är den första söndagen i oktober, alltså den 7 oktober. Vi träffas i S:ta Marias församlingssal kl. 11.00. Läraren Sara Torvalds och eleverna deltar tillsammans i den svenska mässan kl. 11.30 och föräldrarna är välkomna att också delta i mässan. Läs mera här!
 

Bekräftelseundervisning på svenska

Kontakta Marko Pitkäniemi (marko.pitkaniemi@katolinen.fi) för information.