Bekräftelseundervisning

Bekräftelseundervisningen ordnas i huvudsak i samband med den svenska mässan i S:ta Maria, alltså den första söndagen i månaden. Vi har färre undervisningsgånger än de finskspråkiga, vilket kompenseras med hemarbete (läxor).  Bekräftelsemässan firas kl. 12.30 den 16 december 2012 i S:t Henrikskatedralen.

Programmet hösten 2012
Undervisningen för konfirmationen i december äger rum kl. 10.00-14.00 den sjunde oktober, den fjärde november och den andra december i St:a Maria församlingssal. Därtill har vi en extra undervisningsgång den 17.11. kl.14.30-18.00, Mässa kl.18.00 och knytkalas därefter till 20.30.

Provet
Alla konfirmander ska också avlägga ett prov. Det kan skrivas antingen 4.11 eller 17.11.
Inför provet ska konfirmanden lära sig följande böner/texter utantill: Fader vår, Apostoliska trosbekännelsen, Hell dig Maria, kyrkans sju sakrament (med förklaringar), de tio budorden (med förklaringar), korsvägen, de sju dygderna och dödssynderna, kyrkoårets struktur och rosenkransen. Dessutom ska samtliga konfirmander känna till mässans struktur. Notera att du kan hitta andra matnyttiga länkar i vårt länkskafferi.
Därtill finns en egen övning för själva konfirmationen.

Knytkalas och träff
För nästa års konfirmation bjuder årets konfirmander alla nya konfirmander till mässa och därefter till knytkalas den 17 november.

Nästa grupp konfirmander
Nästa års konfirmandundervisning inleds kl. 15.30-18.00 lördagen den 19 januari 2013 med mässa och knytkalas därefter och då är konfirmanderna från 2012 inbjudna gäster. De kan berätta om problem och erfarenheter från sin konfirmation, därefter har de nya eleverna undervisning i normal ordning 3.2., 3.3., 7.4., 3.11., 1.12. kl. 10-14.00, eftermiddagsundervisning och knytkalas den 16.11.

Färre lektioner än på finska
Observera: sammanlagt omfattar undervisningen 7 x 3 timmar lektioner och 7 mässor (varav lördagsmässorna är på finska) – men inget läger. All undervisning och alla diskussioner fördelas på dessa 7 ggr, därtill blir det läxläsning och några extra mässbesök.
Varje konfirmand skall därtill ännu göra minst en sak för kyrkan den vill bli medlem i: spela, sjunga, läsa, koka kaffe etc. enligt eget val. Man får inte vara frånvarande – frånvaro innebär att man följande år måste inhämta motsvarande kunskaper.
Problemet är att vi inte har fler lärare som frivilligt kan ställa upp: såväl Steffi som Marko har full undervisning under veckan samt andra kyrkliga uppgifter, d.v.s. de har nästan inga möjligheter att ge privatundervisning.
På finska är motsvarande undersökning fördelad på 8 x 2,5 timmar undervisning + ett givet antal söndagsmässor + ett 5 dagar långt läger.


Bekräftelseundervisningen har sin egen Facebookgrupp här.
Och läraren får ni tag på här. Notera att programmet ovan kan komma att ändras!